Общински Исторически музей
Карлово

Музейна експозиция

Основната музейна експозицията е разположена на 800 кв. м площ и дава възможност да се проследи историята на Карлово и на част от Карловския регион.

 

     Представено е част от археологическото наследство на Стремската долина от праисторическата, античната и средновековната епохи.

 

    С много фотографии е онагледен архитектурния облик на Карлово от XV в до XIX в. С изложените оригинални занаятчийски изделия е проследено развитието в града на многобройните занаяти: медникарство, кожарство, златарство, розопроизводството, дървостругарство, кожарство, терзийство, самарджийство, павурджийство, басмаджийство, тъкачество, кантарджийство и др. Специално място е отделено на най-значимия за икономическия просперитет на града занаят през епохата на Възраждането - гайтанджийството.  Експозицията разкрива пълноценното участие на еснафските сдружения в живота на българското население през Възраждането, както  и развитието на мащабната търговска дейност на карловските търговци, надхвърляща границите на Османската империя.

 

     Музеят разполага с богата колекция от традиционни облекла и тъкани от региона. Много атрактивни са изложените кукерски костюми, свързани с традиционните за Карловско  кукерски игри, които водят началото си от древността и се свързват с надеждата на хората за плодородие и благополучие.   

 

     Проследено е развитието на просветното дело и книжовната дейност на редица видни карловски просветители, учители, книжовници и приносът им в изграждането на българската възрожденска култура. Тук всеки посетител може да се запознае с участието на карловци в борбата за църковна независимост, историята и дейността на Женско дружество „Възпитание“, на карловското читалище и др.  

 

      С много документи, лични вещи на опълченци и оригинални оръжия е представено участието на българите от Карловско в националноосвободителните борби през XIX в., участието им в Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ и трагичните събития по време на тази война, най-драматичния период в историята на града, наричан „Страшното“.

 В експозицията са представени първите десетилетия от историята на Карлово след Освобождението и делото на карловските дарители Евлогий и Христо Георгиеви,  Пулиеви, Лазарови и др.

 

      Представителният салон на втория етаж с автентичен възрожденски интериор е обособен като зала за събития.

 

МУЗЕЙНИЯТ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧВА И ОТКРИТИ ЕКСПОЗИЦИИ:

  • Розоварна от нач. на XIX в. /възстановка/
  • Терзийска работилница
  • Гайтанджийска одая с оригинални действащи чаркове за плетене на гайтан
  • Тепавица, вощинарска преса, изработена 1848 г. струг от дърво, машина за кундурджийски клечки, изобретена от карловеца Христо Джапунов през 1892 г.