Общински Исторически музей
Карлово

Изложба "Род, Семейство, Отечество"

Изложба "Род, семейство, Отечество" РИМ-Пловдив

Изложбата на РИМ-Пловдив, ще гостува в ИМ-Карлово по повод Деня на народните будители. В нея са представени известни пловдивски фамилии и приносът им за обществения, стопанския, политическия и културен просперитет на град Пловдив и на България, както преди Освобождението така и след него.
Сред заслужилите фамилии са и представителите на Гешов род, чието начало тръгва от Карлово. Родоначалници на рода са Иван Гешов /ок.1770-1842 г./ и Ана Фратева /1775-1857 г./ от Сопот. През 30-те години на ХХ век четиримата братя Христо, Евстрати, Димитър и Никола от Карлово пристигат в Пловдив. Само няколко години по-късно те създават търговска фирма с клонове в Цариград, в Пловдив, във Виена и Манчестър. Така търговската къща на Гешови става една модерна европейска фирма в онези времена, която развива мащабна търговия и извън пределите на Османската империя чак до Великобритания.
Второто поколение Гешови завършва образованието си в Европа в областта на политическите науки. Сред наследници на рода, изпъква Иван Евстратиев Гешов, министър-председател на България през 1911-1913 г., председател на БНБ и на БАН, многократно финансов министър.
Братовчед му Иван Стефанов Гешов става кмет на Пловдив, а Иван Димитриев Гешов е кмет на София в периода 1912-1914 г. Третото поколение на фамилията са офицери, юристи, финансисти и инженери. Сред тях инж. Иван Гешов е главният инженер на Първото Българско изложение в Пловдив, който за по-малко от година построява над тридесет панаирни павилиона.
В изложбата ще бъдат представени и оригинални документи и фотографии, свързани с рода Гешови на потомци на сродни карловски родове, съхранявани във фондовете на ИМ-Карлово.
Изложбата ще гостува в Историческия музей от 31.10.2018 г. до 30.11.2018 г.

Изложба "Род, Семейство, Отечество" - Изображение 1Изложба "Род, Семейство, Отечество" - Изображение 2Изложба "Род, Семейство, Отечество" - Изображение 3