Общински Исторически музей
Карлово

Одобрени проекти от Министерство на културата

Министерството на културата одобри за финансиране двата проекта на ИМ–Карлово в проведената конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии по ТЕМА 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии– одобрен проект „Реставрация на мебелна гарнитура от дома на карловски търговец „ . По ТЕМА 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии– одобрен проект „Обновяване на постоянната музейна експозиция на ИМ–Карлово“.

Одобрени проекти от Министерство на културата - Изображение 1Одобрени проекти от Министерство на културата - Изображение 2