Общински Исторически музей
Карлово

Проект "Чест и достойнство-ние гордите потомци на Стремските воини!"

В Историческия музей дадохме начало на дейностите по проекта „Чест и достойнство – ние гордите потомци на Стремските войни!”, по който ще работим през тази година с учениците от десети клас на СУ „Васил Левски” град Карлово, в изпълнение на Националната програма на МОН и МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”.
В историята си всеки народ проявява своята същност. Историята е енергията от миналото, която е завещана на бъдещето – на идните поколения. А историята на Стремци е неизчерпаем източник на пример за героизъм и борба за свобода и справедливост. Тяхната вяра, че България и българската кауза ще пребъдат през вековете е пропита с жизненост и с вдъхновение.
Секретарят на Общинската организация на СОСЗР в град Карлово о.з. майор Стефан Груев, запозна участниците в проекта със структурите на военните формирования, накратко разказа историята на създаването и героичните битки на „железният полк”, посочи и литературните източници, които могат да бъдат в помощ на учениците. Г-н Груев подари на г-жа Мариана Манчева -директор на училището книгата ”Късчета памет” за войнската слава на Карловския регион, която учениците ще могат да използват в своята изследователска дейност.
Партньори на училището са Общинската организация на СОСЗР -Карлово, 61 –ва Стрямска механизирана бригада и Историческия музей.
Пожелаваме успех на всички участниците в проекта!
Проект "Чест и достойнство-ние гордите потомци на Стремските воини!" - Изображение 1