Общински Исторически музей
Карлово

С благодарност към нашите дарители

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ
Исторически музей -Карлово получи като дарение два великолепни исторически албума с автор д-р Тошо Пейков, издадени от издателство „Янус“, София, 2019 г. със заглавия „Александър I. Князът на Нова България“ и „ Сръбско-българската война 1885 г. Кратка история на Сръбско-българската война през 1885-та“. Представените фотографии и бойни биографии експонират част от нашата история, една история в образи на първия български княз Александър I и на Сръбско-българската война от
1885 г. За своите албуми авторът пише: „…Мой дълг е да пазя паметта на нашите герои и да се противопоставя на неверни твърдения на национал-нихилисти…. Някои от моите герои, борили се в Сръбско -българската война юнашки, са почти същите тези, които ви представих в историческия албум „Епопея за незабравимите български опълченци“ Герой се става не за един ден. За това на тази бележита дата през 1880 г. младият княз Александър I извършва първото им отличаване и награждаване с български орден „За храброст“. За своите подвизи по време на Руско-турската война 1877/1878 г. с различни степени на офицерския и на войнишкия орден „За храброст“ са наградени 33 души – българи и руси-офицери, унтерофицери и войници от Българското опълчение. Между тях са поручик Стефан Кисов, подпоручиците Олимпи Панов, Никола Генев и Атанас Узунов, а също и юнкерите Андрей Парлапанов и Константни Кисов, които по-късно за пореден път стават герои и в Сръбско-българската война. Със специален княжески патент с третата степен на ордена „За храброст“ е удостоен и щабскапитан Данаил Николаев, който тогава вече служи в милицията на Източна Румелия. Под снимките отбелязвам и възрастта на нашите бойни командири, с което привеждам доказателство за младост и неопитност, но и за голямо родолюбие, за силен младежки плам в сравнение с поведението на по-рутинираните сръбски военачалници. Ценен е с това, че представя войната във военно-технически и във военно топографски плат, но също е и силно емоционален.“. Албумите са в музейната библиотека и са достъпни за всички, които проявяват интерес към българската история.
Благодарим на автора д-р Тошо Пейков и на издателство „Янус“ за дарението!
С благодарност към нашите дарители - Изображение 1С благодарност към нашите дарители - Изображение 2