Общински Исторически музей
Карлово

22 септември - Обявяване на Независимостта на България