Общински Исторически музей
Карлово

Колектив

  • д-р Мария Деянова - директор, завеждащ отдел „Археология“
  • Петя Цолева – Иванова - главен уредник, завеждащ отдел „История на българските земи XV-XIX в.“ архив „Христо Фъргов“, архив „Ана Кузманова“, архив „Ана Ламбрева“
  • Христина Чолакова - уредник, завеждащ отдел „Етнография“
  • Калина Несторова - уредник, завеждащ отдел "Нова и най-нова българска история", фонд „Библиотека“ и Научен архив
  • Георги Събчев - уредник
  • Диана Богданова - счетоводител