Общински Исторически музей
Карлово

Образователна програма "Възрожденското училище разказва. Учи и се забавлявай в музея"

„ВЪЗРОЖДЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ РАЗКАЗВА. УЧИ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ В МУЗЕЯ“ Образователната програма
ТЕМИ:
I. ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО

1.Древните траки. Бит, изкуство, държавни образования. Паметници на тракийската култура в световното културно наследство

2. Антична епоха. Паметници от античната епоха в Карловския регион

3. Българско Средновековие. Паметници от средновековната епоха в Карловската  долина
Практически занимания: Открий в музея кои предмети се отнасят към праисторическата, античната и средновековната епохи, кои принадлежат на тракийската култура и попълни в работния лист. Разкажи за тях от какво са изработени. Открий и опиши какви изображения виждаш върху тях. Кои са паметниците от античната и средновековната епохи. Отрий и попълни в работния лист.Открий изображенията на паметниците на тракийската култура, включени в списъка на световното културно наследство.

4. Урокът за монетите в българските земи. Открий аверса и реверса на посочената монета. Към коя епоха принадлежат.


II. ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ

Практически занимания: Представяне и демонстрация на разглеждания занаят. Намери в експозицията кои артефакти се отнасят за този занаят. Опиши този занаят в работния лист и оцвети предметите.


III. КНИЖОВАТА ТРАДИЦИЯ И НАРОДИТЕ БУДИТЕЛИ ОТ КАРЛОВО. СИЛАТА НА ПЕРОТО
Практически занимания: Открий изображенията на будителите. Каква е дейността им -свържи и напиши.


IV. КАРЛОВСКИТЕ ДАРИТЕЛИ - ЗА ИДЕИТЕ И МЕЧТИТЕ

Отговори на въпроса: Какво означава дарител? Открий изображенията на карловски дарители и попълни в работния лист. За какво са дарявали? Изработи карта с най-големите дарения на братята Евлогий и Христо Георгиеви.


V. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

Практически занимания: Открий изображенията или имената на участници в Първата и Втората български легии. Открий изображенията или имената на участници в четите на Панайот Хитов и Филип Тотю и попълни в работния лист. Открий изображенията или имената на участници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от Карловско. Открий изображенията или имената на Ботеви четници от Карлово и Карловско.


VI. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ВЪЗРОЖДЕНСКО КАРЛОВО-СПОДВИЖНИЦИ, ПАМЕТНИ МЕСТА
Открий изображенията на сподвижници на Васил Левски. От къде са те? Изработи карта с паметните места, свързани с живота и революционната дейност на Апостола в родния град.


VII. ЧАСЪТ НА ИЗБАВЛЕНИЕТО
Открий отговора и попълни в работния лист: Кои са опълченците и в коя война воюват? Знаеш ли имена на опълченци от Карловско? Разкажи за тях. Урокът на оръжията- представяне и демонстрация / Демонстрацията се извършва от на членове от Сдружение „Родолюбие“/.

         Програмата е разработена за ученици в 3-те степени на образование от 7 -11 год., от 11-14 год. и 14-18 год. със съобразени за възрастта тематични лектории, презентации и образователни игри от екипът на Общински Исторически музей съвместно с учителите по „История“ и „Човек и общество“ в карловски училища и има за цел подпомагане на образованието в училище, по-лесното разбиране и усвояване на учебния материал и дава възможност за добиване на по-широки познания на учениците за историята на родния край и българската история.
          Осъществяваните открити уроци, тематични лектории, практически занимания и игри с прякото участие на учениците по разнообразни исторически теми, възможността да работят със съхранени музейни ценности под най-различна форма чрез презентации, представяне на музейните изложби и съвместно изработване на такива или директен достъп до музейната експозиция и подбрани образци от музейните колекции, дава възможност на учащите се по един занимателен начин да получат и надградят своите знания по теми от историята на родния град, Карловския регион и българската история.
         Възрожденското училище на Карлово от създаването си винаги е било огнище на знания, на просвета и пробуда, възпитател в духовни ценности. Днес музеят има за цел да продължи тази традиция, да възпитава в гордост, в разбиране на смисъла, значението и стойността на съхраненото и с познанията за това от къде идваме и на какво сме наследници, да бъде максимално полезен на тези, които идват след нас, един мост между миналото и съвремието.
         Екипът на Историческия музей отправя поредното предизвикателство към учениците – да се превърнат в изследователи на миналото.
         Участието в заниманията става след предварителна заявка.

В МУЗЕЙНАТА РАБОТИЛНИЧКА  
        Можете да гледате филми за народните будители и дарители от Карлово единият е с продължителност -7 мин., вторият е 20 мин. Сами може да изработите магнит или ключодържател с изображението на народен будител или дарител от Карлово, а от 15 юни и картичка с изображение на революционери, карловски будители и дарители и техните безсмъртни мисли.