Общински Исторически музей
Карлово

Издания

 • Анка Ламбрева "Карлово и карловци след Освобождението" ,второ издание 2021 г., цена - 8 лв.
 • Анка Ламбрева "Царицата на южните морета. Из моята околосветска обиколка", трето издение 2021 г., цена - 5 лв.
 • Христо Фъргов. Карлово. Историко-географски речник. 2013 г. цена: 10 лв. 
 • Христо Фъргов В служба на род и родина. Впечатленията и приключенията на един школник, офицерски кандидат и офицер. 2014 г., цена: 10 лв.
 • Ана Кузманова. Карлово. Основаването и дейността на Женско дружество „Възпитание“ през 1869 – 1919 г. Карлово. Личности и събития., 2015 г., цена: 10 лв.
 • Опознай Розовата долина. Карлово-Баня. Музеи, забележителности, паметници. Брошура на български  и английски език, цена: 1,50 лв.
 • Археологическото наследство на Карловската долина. 2017 г.  Брошура на български  и английски език, цена: 1,50 лв.
 • Юбилеен вестник „Будителъ“, издаден по повод 170 години от издаването на първия български вестник „Български орел“. Съдържа материали за д-р Ив. Богоров и неговия първи вестник, 2016 г.
 • Карлово. Исторически, културни и природни забележителности. 2013 г., Пътеводител български  и английски език цена: 3.00 лв.
 • Старото Карлово. Албум, цена: 1.00 лв.
 • Видни карловски просветни дейци. Албум, цена: 1.00 лв.
 • Община Карлово. История, култура, традиции.
 • Пътеводител, включва информация за Карлово, Калофер, Клисура и Баня цена: 10 лв.
 • 100 национални туристически обекта. Опознай България. Подробен пътеводител, цена: 9,80 лв.
 • 100 национални туристически обекта. Опознай България. Пътеводител, цена: 2, 50 лв.