Общински Исторически музей
Карлово

Издания

  • "Ана-Една българка в чужбина". Ана Ламбрева. Автобиографичен роман, първо издание 2023 г. Цена 30 лв.
  •  "Карлово и карловци след Освобождението". Ана Ламбрева, второ издание 2021 г., Цена 8 лв.
  • "Карлово. Историко-географски речник". Христо Фъргов. Цена – 10 лв.
  •  "Карлово. Основаването и дейността на Женско дружество „Възпитание“ през 1869 – 1919 г. Карлово. Личности и събития" Ана Кузманова., 2015 г. Цена: 10 лв.
  • "Ботьо Петков". Автор Атанаска Нанена, 2018 г. Цена 4 лв.