Общински Исторически музей
Карлово

Документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КАРЛОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КАРЛОВО