Общински Исторически музей
Карлово

181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея"

181 ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПРАЗНИК НА ГРАД КАРЛОВО
XXVII НАРОДЕН СЪБОР
ИЗЛОЖБА "ИЗДАНИЯ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ДВАТА МУЗЕЯ"
НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МАРШРУТИТЕ:
"ПАМЕТНИ МЕСТА ЗА АПОСТОЛА В РОДНИЯ ГРАД"
"ПОСЛЕДНИТЕ СТЪПКИ НА АПОСТОЛА В КАРЛОВО"
Изложбата представя ценни издания, едни от най-стойностните изследвания на български и чуждестранни историци, посветени на живота, рода и делото на безсмъртния Апостол на свободата Васил Левски. Голяма част от представените книги са първи издания, преиздавани неколкократно и до днес се цитират и четат, защото са основополагащи научни трудове в цялата историопис за жизнения път, идеите, революционната му дейност, "горещи" моменти в дискусиите в сблъсъка на отстояване на личните мнения в мъчителния творчески процес на търсене на истината. За някои от авторите- заслужили български историци това са най-значимите им изследвания и книги, писани от тях, които си остават с голяма и непреходна стойност, свидетелства за нестихващия интерес, преклонение и почит към личността на Васил Левски.

Изложбата ще бъде представена до 5 септември 2018 г. в изложбената зала на ИМ-Карлово.

181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея" - Изображение 1181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея" - Изображение 2181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея" - Изображение 3181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея" - Изображение 4181 години от рождението на Васил Левски Изложба "Издания за Васил Левски от фондовете на двата музея" - Изображение 5