Общински Исторически музей
Карлово

Благодарност

Историческият музей изказва благодарност на началника на В.Ф. 22680.Карлово
подполковник Димитър Мерудийски, на Президента на фирма „Копсис-транс“ ООД-Карлово и зам. председател на Общинската организация на СОСЗР „Васил Левски“ -Карлово о.з. полковник Ненко Чернооков и на Управителния съвет на Общинска организация на СОСЗР „Васил Левски“ -Карлово за оказаната помощ при пренасянето и транспортирането на движими културни ценности в музея.
Благодарим Ви за съдействието!
Благодарност - Изображение 1