Общински Исторически музей
Карлово

Изложба "Архитектът Йосиф Шнитер"

АРХИТЕКТЪТ „ЙОСИФ ШНИТЕР“
ИЗЛОЖБА
Камбанарията на църква "Св. Николай" в Карлово, изградена по проект на архитект Йосиф Шнитер

Община Карлово, Общински Институт „Старинен Пловдив“, Исторически музей- Карлово и родственицата проф. д-р Мария Шнитер бяха организатори на изложбата „Архитектът Шнитер“, която бе открита на 27 октомври 2017 г. в музея. Изложбата представя чрез богат снимков и документален материал от личния архив на фамилията интересни и повратни моменти от живота и делото на архитект Шнитер.
Архитектурното наследство на Шнитер е много голямо. Той е първият главен архитект на Пловдив и изгражда съвременния градоустройствен план на града. В този план си дават среща мистичният ориенталски изглед на Пловдив и новият европейски идеал. Така с него градът се превръща в урбанистичен феномен, въплътяващ прехода от османското средновековие към европейската модерност.
Архитектът Йосиф Шнитер свърза проектанското си творчество и с Карлово и Карловския край. По негов проект през 1890 г. е изградена монументалната камбанария на църквата „Св. Николай“ и сградата на Сопотската гимназия дн. начално училище „Неделя Петкова“ /1882 г./.
Той е роден в Нови Биджов, Чехия през 1852 г. Завършва Строителния факултет на Политехническия институт във Виена и е специалист по фортификации. Идва в България като доброволец в Руско-турската война. Проектира понтонните мостове на Дунава и фортификационните съоръжения при атаката на Плевен. Там е ранен и за проявен героизъм е награден със сабя от генерал Тотлебен. След войната се заселва в Пловдив, където живее 36 години. Участва активно в събитията около Съединението на Източна Румелия с Княжество България и като доброволец в Сръбско-българската война. Още през 1878 година е назначен за главен инженер и началник на техническата служба на община Пловдив– длъжност, която той не изоставя до смъртта си през 1914 г. Арх. Шнитер приема българско поданство през 1906 г., и след 36 години активна творческа дейност, посветена на обичания от него Пловдив, той умира като един от най-достойните му граждани, едва на 62-годишна възраст.
В творческия си път той проектира и ръководи изграждането на много частни и обществени сгради. Сградите проектирани от него и днес са едни от най-хубавите украшения на главната улица на Пловдив, отличаващи се с изящен класически стил, монументалност и здравина. Нито една от сградите на арх. Шнитер не пада по време на Чирпанско-Пловдивското земетресение през 1928 година, когато ¾ от сградния фонд на Пловдив е разрушен, нито от ерозията на времето.
Правнучка на големия архитект е проф. д-р Мария Шнитер в Пловдивския университет. Тя е внучка на големия му син, първият следосвобожденски кмет на балнеоложкия курорт Велинград Йосиф Шнитер.
Изложбата ще продължи един месец и е предназначена за всички родолюбиви българи, които се интересуват от съдбата и делото на тази забележителна личност, оставила трайни следи в българската архитектура и историята.

Изложба "Архитектът Йосиф Шнитер" - Изображение 1