Общински Исторически музей
Карлово

Дарителската традиция в Карлово-съзидание и духовност- фотодокументална изложба

Дарителската традиция в Карлово-съзидание и духовност- фотодокументална изложба

Дарителската традиция в Карлово-съзидание и духовност- фотодокументална изложба - Изображение 1