Общински Исторически музей
Карлово

Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола"

Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола. по архиви и документи, съхранявяни в ИМ-Карлово"

18 февруари–16 март 2023 г.

Откриване на изложбата на 18 февруари 2023 г.

Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 1Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 2Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 3Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 4Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 5Изложба "Отдаден на Отечеството–Иван Грозев– съратник на Апостола" - Изображение 6