Общински Исторически музей
Карлово

Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота"

Организатор: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-КАРЛОВО

 КОНКУРС ЗА ТВОРЦИ „КАРЛОВСКАТА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА – ТРАДИЦИЯ, СИМВОЛ, ТРУД И КРАСОТА“

Отечество любезно, как хубаво си ти!

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Долините със трендафил, гърдите с благодат!

                                                                Ив. Вазов

Исторически музей-Карлово обявява конкурс за творци под мотото „Карловската маслодайна роза – традиция, символ, труд и красота“.

      Розата най-красивото и уханно цвете е един от символите на България. Карловската розова долина от векове е център за отглеждането на маслодайната роза и производството на розово масло и розова вода. За жителите на долината освен поетичен символ розата е и поминък, чиито традиции се коренят в столетията. Богатата история, розовите градини, красивата природа и архитектура, местната розова индустрия са изключително атрактивни и привлекателни и предизвикват големия интерес на българските и чуждестранните гости от цял свят. Празникът на розата става празник на един от значим за региона поминък, на разцъфналата пролет, на красотата и труда.
                          Програмата за участие включва следните модули:

  1. Приложно изкуство /изработване на картички, моделиране на рози с различна техника и материали, апликации, тъкани и др./
  2. Изобразително изкуство- живопис, дърворезба, графика
  3. Фотографии – цветни, чернобели

Условия за участие:

В конкурса могат да участват всички желаещи без възрастови ограничения.

Участието е лично или по интернет. Участниците могат да изпращат снимки на своите произведения на мейла на музея (не се предвижда участие по пощата или чрез куриерски служби).

Творбите за лично участие и участие по интернет ще се приемат до 20.05.2018 год. Творбите, предоставени лично ще бъдат експонирани в залата за временни експозиции в музея в деня на Празника на розата 26 май 2018 г.  Тези, които ще участват само чрез интернет да отбележат при подаване на информацията "САМО ДИГИТАЛНО". Дигиталните творби и данните на участника следва да се изпратят на адрес: musei_karlovo@abv.bg. Всички изпратени творби ще бъдат качени на сайта на музея и ще бъдат презентират пред гостите в деня на Празника на розата в Карлово.

Участниците трябва да изпратят:

• име, фамилия; модул, в който ще участва;

• название на фотографията, произведението, използваната техника и размери (за произведенията на изобразителното изкуство);
• кратки биографични данни на участника
• данни за контакт – фейсбук, имейл, телефон;
Не се предвижда продажба на произведенията.  Всички участници ще получат грамота. На отличилите се произведения освен грамота авторите ще получат безплатно посещение в музея за двама в деня на Празника на розата в Карлово 26 май 2018 г.

УСПЕХ! 

 За повече информация: Тел.: 0335 9 47 28,  GSM: 0889 74 55 48, е-mail: musei_karlovo@abv.bg

Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 1Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 2Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 3Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 4Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 5Конкурс "Карловската маслодайна роза - традиция, символ, труд и красота" - Изображение 6