Общински Исторически музей
Карлово

Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г.

Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г.

  В Исторически музей Карлово се проведе национален младежки семинар на тема: Дарителството – традиция и съвременни практики“. Семинарът бе част от Националната програма за честване на 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев. Събитието е организирано от Министерство на културата, община Карлово, Софийски университет, Великотърновски университет и Исторически музей Карлово. Научни ръководители бяха проф. д-р Плавен Митев СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Христо Глушков ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.    В семинара участваха студенти  и докторанти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“ ученици и преподаватели от карловските училища СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот.   Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев поздрави присъстващите младежи и техните научни ръководители за участието им в семинара и по повод Деня на народните будители.

На дарителството като едно особено важно проявление в епохата на българското Възраждане в следосвобожденската епоха, което е спомогнало за създаването и поддържането на училища, църкви,  читалища и допринесло изключително много за  запазване на българския дух, за развитие на българската духовност, бяха посветени темите на изнесените доклади. Със своите безкористни дарителски жестове дарителите, някои от които  известни  други по-малко познати, вписаха имената си в редовете на българските будители. Дарителската дейност на братята Евлогий и Христо Георгиеви бе разгледана не само като принос за просветното, културното и стопанско развитие на родния град, но и като еманация на дарителството в национален и в международен мащаб. Беше открита и юбилейната изложбата „Евлогий и Христо Георгиеви – най-големите дарители в българската история. Дарения за родния град“.

В рамките на събитието беше представена восъчната фигура на младия Васил Караиванов- революционер, дарител, общественик и първи кмет на Карлово след Освобождението, изработена от известния карловски скулптор Димитър Бакърджиев по повод Деня на народните будители.

Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 1Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 2Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 3Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 4Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 5Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 6Национален студентски семинар "Дарителството-традиция и съвременни практики" 1 ноември 2019 г. - Изображение 7