Общински Исторически музей
Карлово

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА

Исторически музей -Карлово е с одобрен проект за целево финансово подпомагане по програмата на Национален фонд „Култура” „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“ /сесия 2/ Електрическа енергия 29.11.2021 г.-30.08.2022 г.

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА - Изображение 1ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА - Изображение 2