Общински Исторически музей
Карлово

Представяне на стихосбирката "Кръговрат" на д-р Ирина Балева

Представяне на стихосбирката "Кръговрат" на д-р Ирина Балева

на 16.09. 2023 г. в Бухалов хан

Представяне на стихосбирката "Кръговрат" на д-р Ирина Балева - Изображение 1