Общински Исторически музей
Карлово

Разкази под кестена

Лекториите ще се проведат в откритите експозиции в двора на музейния комплекс при спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м и поставена маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Разкази под кестена - Изображение 1