Общински Исторически музей
Карлово

Участие в национална научна конференция в гр. Панагюрище

Исторически музей–Карлово участва в национална научна конференция „Наука, просвета, държавност и модернизация в България през XIX и началото на ХХ век“ по повод 185 години от рождението на проф. Марин Дринов на 19 и 20 октомври 2023 г. в гр. Панагюрище. Организатори на научния форум бяха: община Панагюрище, Институт за исторически изследвания –БАН и Исторически музей – Панагюрище. Сред гостите на конференцията бяха г-жа Галина Матанова, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище; д-р Владимир Сафронов – Дринов, правнук на Проф. Марин Дринов; Проф. Марин Игнатов, правнук на Найден Дринов, наследници на Пейо Дринов и други наследници на Дриновия род; доц. д-р Сергий Страшнюк – директор на Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ при ХНУ „В. Н. Каразин“; проф. д.и.н. Михаил Станчев – чуждестранен член на БАН; университетски преподаватели, музейни специалисти и историци. Бяха изнесени 23 доклада и съобщения, като темите бяха разнообразни и обхващащи различни аспекти.

Участие в национална научна конференция в гр. Панагюрище - Изображение 1