Общински Исторически музей
Карлово

Юбилеен вестник "Будителъ"

В навечерието на 1 ноември Деня на народните будители излезе от печат новият брой на юбилейния вестник „Будителъ“, издание на Община Карлово и Исторически музей- Карлово. Този брой на юбилейния вестник е посветен на: 105 години от рождението на Джон Ночев, 165 години от рождението на ген. Кирил Ботев, 145 години от рождението на Васил Александров, 105 години от смъртта на Иван Грозев, 140 години от рождението на Елена Снежина, 55 години от смъртта на Иван Попов, на карловските общественици -водачи на Възрожденската община в Карлово, организирали българската общност в борбата за извоюване на независима българска църква и на всички народни будители, родени в Карлово, чиито юбилейни годишнини се навършват през 2021 г.
Изданието ще се разпространява безплатно.
Юбилеен вестник "Будителъ" - Изображение 1