Общински Исторически музей
Карлово

Юбилейна изложба "България страна на рози"

Юбилейна изложба "България страна на рози"

20 години тъкаческа дейност на ренета Стоянова-художник тъкач на хоризонтален стан с ученици и последователи.

Юбилейна изложба "България страна на рози" - Изображение 1