Общински Исторически музей
Карлово

Заповед на министъра на здравеопазването

В изпълнение на Заповед № РД- 01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-790/ 20.10.20121 г. на Кмета на община Карлово
в Исторически музей-Карлово ще се допускат само посетители, които представят валидни изискуеми документи – зелен сертификат за ваксинация, официален документ за преболедуване или отрицателен ПСР и/или антигенен тест. Тези условия не се изискват за лица до 18 години.
В откритите експозиции в двора на музейния комплекс и участници в планирани инициативи и мероприятия на открито /лекции, презентации/ се допускат при спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м и поставена маска за лице за еднократна или многократна употреба.
Заповед на министъра на здравеопазването - Изображение 1