Общински Исторически музей
Карлово

Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина

Всяка година последната събота на месец май Карлово става столица на най-красивото и уханно цвете –розата, един от символите на България. Карловската розова долина от векове е център за отглеждането на маслодайната роза и производството на розово масло и розова вода.

 

За жителите на долината освен поетичен символ розата е и поминък, чиито традиции се коренят в столетията. През Възраждането и първите десетилетия след Освобождението розопроизводството става един от основните поминъци на хората тук, а Карловския регион става водещ производител и износител на розово масло.

 

Славата на Карлово като център на розопроизводство и преработката на розовия цвят води началото си още преди Освобождението. Богатата история, розовите градини, красивата природа и архитектура, местната розова индустрия са изключително атрактивни и привлекателни и предизвикват големия интерес на българските и чуждестранните гости от цял свят. Празникът на розата става празник на един от значим за региона поминък, на разцъфналата пролет, на красотата и труда. Популярността му се дължи на многобройните и разнообразни прояви и ритуали. Празникът е съпътстван от фолклорни концерти и спектакли, концерти на рок групи, шествие на царицата на розата, ритуали: розобер, демонстрации на розоварене по традиционна технология и старинни занаяти и др.

 

Описание на Празника на розата през 1936 г.:„…През тия дни Карлово е най-красиво, тогава става и беритбата на розите. Карловското поле се вълнува като море, чиято повърхнина премята ту розови ниви, ту ментови градини…Пъргави момичета и момчета, с венци на глави, засмяно подават на всеки гостенин разноцветни рози, като го поздравяват с ДОБРЕ ДОШЛИ.“.

 

В Историческия музей се представят: демонстрация розоварене и дегустация на продукти от роза, художествени и изложби на приложното изкуство и занаяти, представяне и демонстрация на традиционни занаяти и др.

Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина - Изображение 1Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина - Изображение 2Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина - Изображение 3Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина - Изображение 4Месец май - Празник на розата в Карловската розова долина - Изображение 5